Styrelse & Dokument

SAMFÄLLIGHETENS 

KONTAKTUPPGIFTER

 

Kalkuddens samfällighet

Badvägen 4

647 93 Mariefred

 

Mejl kontakt@kalkudden.org

 

Plusgiro 602310-5

Ange alltid adress eller fastighetsbeteckning på inbetalning. Om båtplats ingår, ange då även brygga och platsnummer.

STYRELSE 2023-2024

Ordförande

Mats Sjögren


Sekreterare 

Helena Gårdsäter

 

Kassör

Sven Leander

 

Vice Ordförande & Vägansvarig

Cecilia Fidler

 

Mark- och fastighet- & Hemsideansvarig

Jonas Fläckerud

 

Bryggansvarig 

Mathias Winberg


Styrelsesuppleanter

Karolina Vrethem

Richard Mangs 


Revisorer

Elias Sidenbladh

 

Revisorsuppleanter

Stefan Eriksson

Catarina Jidetorp


Valberedning

Yvonne Tunefjord

Britt-Marie Jansson


Kontakta styrelsen

                  - fyll i formuläret 

 
 
 
 

Kommande styrelsemöten


8e Juni - Årsmöte (IOGT NTO-Lokalen)

unsplash