Fiske

Fiske

Fiskebestämmelser för Mälaren


Mälaren erbjuder mycket goda fiskemöjligheter och både fritids- samt yrkesfisket är omfattande. Därför är det viktigt att vi vårdar fiskebestånden och följer fiskeregler som ofta kommit till av biologiska skäl, så att vi även i framtiden kan ägna oss åt fiske. I Länstyrelsens broschyr sammanfattar de regler du måste känna till när du fiskar i Mälaren.


Samtliga fiskebestämmelser finns i Fiskelagen (SFS 1993:787), förordningen om fisket, vatten- bruket och fiskerinäringen Havs- och vattenmyndigheten: HVMFS 2011:8 (sötvattenområden) HVMFS 2011:2 (märkning och utmärkning av fiskeredskap).

Info även på www.svenskafiskeregler.se


Då KSF's medlemmar har fiskerätt på Edsala 5:14 så gäller följande för våra medlemmar utifrån Länstyrelsen fiskebestämmelser: 


* Högst 100 meter nät. Nätet får vara max tre meter djupt och nätmaskan får ej vara 60-120 mm sträckt maska (nätstolpe 30-60 mm). * Högst en långrev med max 100 krokar, ej uppflötad. * Högst sex rörliga redskap.* Trolling, dragrobb, ismete, agn med Max 10 redskap/beten.
Endast fiske för husbehov.Vi ska också ska förhålla sig till de generella bestämmelser om fisket i Mälaren. Se eller ladda ned pdf:n nedan.