Bryggplatser

Priser, Regler och allmän brygginfo

 

Årsavgift (fr o m 2023 är vi tvungna att göra påslag för moms, 25% i enlighet med Skatteverket)

Båtplats utan bommar                1250:-

Båtplats med bommar                2500:-

Stor båtplats med y-bommar      3125:-

För externa gäster är det kostnader enligt ovan + 1250:- 


Viktigt! Ange alltid bryggplats när du betalar.

 

För vinterförvaring av småbåtar o/e sommarförvaring av båtsläp finns platser nära brygghuset vid Tegelbadet.

Var god kontakta bryggansvarig om du önskar hyra plats. Avgift 375 kronor/år (ex moms).

Samt trailerplats vid Fågelbadet (november-april) för 625 kr/år (ex moms). 

Viktigt är att båten är märkt med ägarens namn och telefonnummer till kontaktperson. För att inte polisanmälas. 


Läs våra Bryggregler


Kölista och lediga platser:

Båtplatser finns tillgängliga vid samtliga bryggor - ANMÄL INTRESSE TILL Bryggor@kalkudden.org


Båtar ska vara märkta och samtliga ska följa våra bryggregeler


SAMTLIGA SOM FÄSTER BÅTAR MOT Y-BOM MÅSTE HA FJÄDRING I TAMP.


Anslag

Vi anslår namn och telefonnummer vid bryggorna för att båtägaren lätt ska kunna kontaktas om något händer.

Kontakta bryggansvarig om ni inte vill ha med ert telefonnummer.


Bryggansvarig

Mathias Winberg Bryggor@kalkudden.org

Telefon (vid akuta frågor): 070-956 85 92‬BRYGGINFO:

SÄSONG 2024


(240403) Äntligen dags att blicka framåt mot ny säsong. Anmäl ert intresse, eller avslutat intresse till bryggansvarig så vi kan bruka våra bryggor till fullo! Årets projekt kommer vara att fortsätta renovera Kotanbryggan, nu med kättingarna som behöver stärkas upp. Men detta kommer göras när det blir mer badvänlig temperatur i vattnet. SÄSONG 2023


(230415)

  • Nu är det dags för säsongsfakturering av båtplatser. Återkoppla till Bryggansvartig om ni vil säga upp er plats.
  • Vi har renoverat Kotanbryggan och ser över ekonomin för nästa etapp i renoveringen. Det kommer vara att investera i nya y-bommar för Kotan. Återkoppling efter Årsmötet om detta sker 2023 eller 2024. 
  • Ni som brukat trailer-parkering vif Fågelbadet behöver flytta dessa innan 1maj 2023. 
  • Märkning av Kotan(nummerskyltar) platserna kommer ske under April.


Kotanrenovering

(221025) Nu har vi upphandlat snickare till att renovera hela Kotans ytskit. Renovering påbörjas 14/11. 12/11 kommer vi även att dyka för att kontrollera kättingarna under bryggan. Allt detta är en del i bryggrenovnerigsprojektet. Y-bommar kommer demonteras och månteras av Snickarfirman. Så ingen hantering behövs av bryggäster. Efter Fågelbadets brygga går vi nu över till Kotan samt kommer justera Tegelbadets Norra brygga under våren. Kontaktperson från KSF är bryggansvarig. 


DÄRFÖR BER VI SAMTLIGA BRYGGÄSTER VID KOTAN ATT TA UPP/FLYTTA BÅTEN INNAN SENAST V.44. 

Behöver ni en tillfällig plats så kontakta Bryggansvarig så löser vi detta!  


Trailerplats för vinterparkering vid Fågelbadet. 

(221020) Fr o m hösten 2022 har KSF beslutat att erbjuda brygggäster 5st parkeringar av båt på trailer från 1 Oktober - 1 April. Avgift för vinterförvaring är 500kr/säsong. Regler är att inga tält eller arbeten får utföras på plats. Efter säsongen skall inga märken på platsen finnas. Om så finnes debiteras hyresgästen 1000kr för överträdelse av regler.


Märk trailer med namn till kontaktperson. 

Kontakta Bryggansvarig vid intresse. Uppställningsplatsen hyrs en säsong i taget.