Vattenprover

Vattenprover tagna i Juli 2023

Badvägen [A89287] (Otjänlig, radon)

Rönnvägen/Envägen[A89288]

Bävervägen [A89289]

Gnejsvägen [A89290]

Älgvägen [A89293]


MÄLAREN

Tegelviken- Mälaren [A89291]

Kotanviken- Mälaren [A89292]


Förklaringar till analysresultatet

Gränsvärden

Svensk Vattenanalys hjälper dig åtgärda ditt dricksvatten - Vattenrådgivning


Vattenprover tagna i Juli 2022

Alvägen [tjänlig]

Bergsvägen [tjänliga med anmärkning]

Envägen [otjänlig, radon]

Fasanvägen [tjänliga med anmärkning]

Porfyrvägen [tjänliga med anmärkning]

Tjädervägen [otjänlig, koliforma bakterier]

Ängsvägen [tjänliga med anmärkning]


Förklaringar till analysresultatet

Gränsvärden

Svensk Vattenanalys hjälper dig åtgärda ditt dricksvatten - Vattenrådgivning


Vattenprover tagna i Augusti 2021

Badvägen  [otjänligt]

Rönnvägen/Envägen - nytt prov taget i april 2022 [tjänligt]

Granitvägen [otjänligt]

Hermelinvägen [otjänligt]

Bävervägen [tjänligt med anmärkning]

Gnejsvägen [tjänligt med anmärkning]

Älgvägen [tjänligt med anmärkning]


Förklaringar till analysresultatet

Gränsvärden

Svensk Vattenanalys hjälper dig åtgärda ditt dricksvatten - Vattenrådgivning


Vattenprover tagna i Juli 2020

Alvägen

Bergsvägen

Envägen

Fasanvägen

Porfyrvägen [otjänlig]

Porfyrvägen - nytt prov

Tjädervägen

Ängsvägen


Förklaringar till analysresultatet

Svensk Vattenanalys hjälper dig åtgärda ditt dricksvatten - Vattenrådgivning


Vattenprover tagna i augusti 2019

Bävervägen

Granitvägen

Hermelinvägen

Rönnvägen

Gnejsvägen

Badvägen


Vattenprover tagna i augusti 2018

Bergsvägen

Envägen

Fasanvägen

Porfyrvägen

Tjädervägen

ÄngsvägenVattenprover tagna sommaren 2017

Samtliga  nedanstående brunnar med tjänligt vatten 2017. Ny provtagning enligt rutin under 2019.


Badvägen

Bävervägen

Gnejsvägen

Granitvägen

Hermelinvägen

Rönnvägen

Älgvägen


unsplash