Startsida

KALKUDDENS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KSF

Välkommen till vår hemsida!

Kalkuddens stugområde ligger fem kilometer utanför Mariefred alldeles vid Mälaren. Här finns både  fritids- och permanentboenden. Samfällighetsföreningen har 223 medlemmar. Föreningen har två badplatser, Tegelbadet och Fågelbadet. Vid dem finns både badbryggor och bryggor med båtplatser för uthyrning. Det finns ytterligare platser att hyra på bryggan vid Kotan. Allt som allt förfogar föreningen över 120 båtplatser. Ett par av dem är gästplatser. Båtplatserna hyrs i första hand ut till medlemmar i samfällighetsföreningen. Föreningens festplats ligger vid Tegelbadet. Här anordnar fritidsklubben midsommarfirande varje år. Nere vid vattnet ligger brygghuset som föreningen äger. Det kan hyras av föreningens medlemmar för övernattningar eller fester.

Ibland används huset som möteslokal för samfällighetsföreningens styrelse.

Runt och i området finns fina strövområden, i skog, på vägar och över ängar. Hitta karta över området här.

 

Just nu på Kalkudden

Styrelseprotokoll - November

(231205) Nu finns senaste protokollet på för allmän beskådan här.

Vi avhandlade fastigheter, fallna träd, mötesinbjudan till medlemmar för information av Sevab kring V&A-projektet. Nu tar styrelsen ledigt över helgerna och återsamlas 24/1. Vi ser självklart över mailen under perioden. GOD JUL önskar styrelsen alla medlemmar! 


Styrelseprotokoll - Oktober

(230930) Nu finns senaste protokollet på för allmän beskådan här.

Vi avhandlade Smedjans skick och framtid, inkomna skrivleser om Tegelbadet, vägar mm. Men även såklart Ravinens framtid, stenkross och V&A-status. Tack alla för ni inkommer med konstruktiva förslag och idéer kring vårt gemensamma område! Nästa styrelsemöte är 22/11. 


Uppdatering kring framkomlighet i området

(231012) Med anledning av skicket på delar av Frönäsvägen har SEVAB/Sorex tillfälligt öppnat upp för fordonstrafik mellan Bergsvägen-Skvattramsvägen-Frönäsvägen. Det går även att använda genomfarten via Gnejsvägen-Lingonvägen till/från Frönäsvägen. Enligt besked från SEVAB kommer Sorex att skrapa Frönäsvägen och förbättra andra berörda vägar innan helg (torsdag em). 


Styrelseprotokoll - September

(230930) Nu finns senaste protokollet på för allmän beskådan här.

Vi diskuterade Smdejans framtid, även arvoden till styrelsen för senaste verksamhetsår redovisat, vändplan mm. Dock några medlemmar som släpar med medlemsinbetalningen. Nu måste vi frå styrelsen lägga tid och ekonomi på att "driva in" dessa, vilket inte är det roligaste arbetet. Men måste göras, därav får vi pausa vissa delar om "framtiden" tills vi åtgärdat detta påroblem. 


Styrelsen vill såklart samtidigt tacka alla ni (45 fastigheter) som närvarade vid Städdagen. Så mycket gjort och så många bra samtal.


Nästa styrelsemöte äger rum 18 Oktober, så inkom gärna, via mail, med konstruktiva tankar tills dess. 


Städdag - 23 Sept, kl 10.00

(230907) Vi påminner om städdagen som komma skall. Vi möts vid "vändplan" kl 10.00 för genomgång av arbetslag och uppgifter. Självklart kommer vår semi-portabla Korvmoj avrunda arbetsdagen vid Brygghuset efter väl genomfört arbete. 

Uppgifter som traditionellt kommer genomföras är: städa badplatserna för hösten, plocka skräp och "fina till", brygglag som gör enklare uppgifter för att sökra dem för vintersäsongen. Verktyg att ta med är: Skruvdragare + bits, räfsor, seckatörer modell större, motorsåg (om du har körkort), verktygssats. (Skruvdragare o verktygsats kommer behövas för "brygggänget"). Självklart får man vara med i den grupp vars arbetsuppgifter passar er bäst efter intresse och hälsa. 


Övriga förslag på arbetsuppgifter som berör våra allmäningar/fastigheter frå ni gärna maila till kontakt@kalkudden.org. 

Meddela gärna på samma adress om ni kan medverka så vi kan uppskatta krov o dryck inköp.  


Nytt Styrelseprotokoll + Allmänt möte om Ravinens Framtid

(230831) Då har vi publicerat första protokollet efter sommaren. Det finns att beskåda både här och även såklart under fliken "styrelsen & Dokument". En av punkterna som avhandlades var att nästan alla har betalt in sina avgifter. Alla bryggäster men inte alla medlemmar (saknas ca 20st inbetalningar). Detta är synd för det påverkar vilket arbete styrelsen måste prioritera på den tid som de kan lägga på "styrelsearbete" från sitt engagemang. Det vore ju bättre för oss alla om kassör mfl kan fokusera på att jobba framåt istället för att påminna bakåt om "självklarheter". Så om ni vet att ni inte betalat eller är osäkra, kontakta oss per mail och vi skickar fakturan återigen. För nu måste vi tyvärr även skicka fysiska påminnelser som såklart eb höver bekostas av vår gemensamma kassa. 


Utöver det så har Jonas F(representant för KSF/Mark och fastighet) infomrerat om att ett möte kommer hållas med alla som är intresserade för att engagera sig i Ravinen 3.0 - dvs när Ravinen nångång skall påbörja sin återstållning. Mötet äger rum vid Brygghuset den 9/) kl 15.00-16:30. Alla medlemmar får självklart komma och bidra till den gemensamma dialogen om vår gemensamma allmäning. 


2022 års vattenprover klara

(230719) Prov på vattenkvalitén i hälften av samfällighetens 11 dricksvattenbrunnar i bruk tas vart annat år. Av de fem brunnar som provtagits i sommar var vattnet otjänligt i en, den elektrifierade på Badvägen (radon). Brunnarna på Rönnvägen/Envägen, Bävervägen 4, Gnejsvägen 16 och Älgvägen 10 var tjänliga med anmärkning.


Med anledning av de farhågor som framfördes vid stämman i juni om att VA-projektet skulle kunna ha orsakat försämrad vattenkvalitet inte bara i brunnarna, utan även mer allmänt togs även prover på två platser i Mälaren: i strandkanten i viken mellan Fågelbadet och Kotanbryggan samt från piren vid Brygghuset. Analyserna av proverna som tagits i dricksvattenbrunnarna indikerar inte på något sätt en sådan påverkan. Detsamma gäller proverna från Mälaren där samtliga kemiska bedömningsvärden utom ett som avsåg grumlighet visade på tjänligt vatten utan anmärkning. Däremot var bakteriehalterna för höga för att duga som dricksvatten, vilket ju inte kan vara så konstigt.


Protokoll från provtagningen finns tillsammans med ett blad om vattenrådgivning under rubriken”Vattenprover”. ”Regler för dricksvattenbrunnar inom Kalkuddens Samfällighet” från 2002 kan ni läsa här,Regler för dricksvattenbrunnar. Där framgår under §2 vilket ansvar samfälligheten har för vattenkvalitén i enskilda brunnar.


Nu skickas medlemsavgifterna ut - dock innefattar det ett periodiseringsfel

(230702) Nu börjar, enligt stadgar, fakturan avseende årsavgiften/medlemsavgiften till Kalkuddens Samfällighet per mail alt. post beroende på hur ni har meddelat att ni vill ha fakturorna från oss. Som vi informerat om i styrelseprotokoll och Årsstämma så tillfaller nu 25% moms för Samfällighetsföreningar. KSF har bslutat att täcka häflten av detta för samtliga medlemmar för att det inte ska drabba våra medlemmar så hårt i dessa tider. Så 12,5% betalar vi från föreningenskassa kommande år. Vi återkommer, efter utfall, hur vi gör från 2024 och framåt. Dock på grund av ett tekniskt fel i vårt bokföringsprogram där vi upprättar fakturorna står det att fakturaperioden avser 23-06-01- 24-05-31, detta är felaktigt. Avgiften avser nuvarande verksamhetsår 2023-04-01-2024-03-31.  Ursäkta för eventuella problem som kan uppkomma för er i och med detta.


Årsmötesprotokoll för 2023 publicerat samt styrelseprotokoll #4 

(230625) Nu har samtlgia medlemmar fått årstämmoprotokoll sickat till sin mail. De medlemmar som vill att vi postar en fysisk kopia får gärna höra av sig till kontakt@kalkiudden.org , Såklart finns även årsmötesprotokollet publicerat här. Samtidigt så har vi även publiderad protokoll #4 för verksamhetsåret. Där vi primärt välkomnar in Mathias i styrelsen som kommer börjar ta över bryggansvaret från Jonas Fläckerud under hösten. 


Sen självklart vill vi passa på att tacka Fritidsklubben för en magiskt, kanske t o m rekordbesökt midsommar! Härligt jobbat för oss allas samhörighet. 


Nytt Styrelseprotokoll

(230607) Protokoll nr 3 för verksamhetsåret kan ni läsa här.

Vi ses på årsstämman söndag 11 Juni kl 10.00 I Församlinghemmet. Ksf bjuder på enklare macka och kaffe på plats. Vi uppmanar även att ni (såklart) har koll på er fastighetbeteckning vid ankomst för ert röstkort. 


Handlingar för årstämman publicerat (obs tryckfel av dag för årsstämma)

(230516) Nu ligger samtliga handlingar för årstämman för tryck och landar snart i era brevlådor. TYVÄRR har tryckfelskillen varit framme i dokumentet och skrivit fel dag, med rätt datum för stämman. Stämman hålls alltså SÖNDAGEN 11 Juni och inte Lördagen.


Om ni inte kan hålla er så finns här såklart samtliga handlingar för åskådan

(Kallelse, Förslag till dagordning, Förvaltningsberättelse, Allmäna uppgifter, Årsbokslut och Stadgar). Läs här.

Vi ses på Årstämman (11 juni, kl 10 i Församlingshemmet, Mariefred)Fritidsklubbens program är publicerat! 

(230505) Nu har äntligen Fritidsklubben satt sitt program. Håll i hatten vad vi kommer vara aktiva i sommar. Käpphäst, Loppis, pub, växtbytardag, såklart midsommar. Även mycket mer! Stor eloge till dessa hjältar och deras driv. Glöm inte, om ni trivs med trivsel, det vill säga, att betala in medlemsavgiften. Ladda ner programmet här.

Läs mer om intressgruppen och dess styrelse här


Medlemsavgift 2023 - 100:-/familj. 

Swisha till 123 470 98 79  eller  betala via Bankgiro 613-3433                 

Glöm ej att skriva din E-postadress


Nytt Styrelseprotokoll


(230505) Nu är protokoll #2 publicerat. Där kan ni läsa om Årstämman (11 juni, kl 10 i Församlingshemmet, Mariefred), det ekonomiskaläget med införande av moms för Samfälligheter från Skatteverket men även pågående dialoger med V&A-projektet. Samt att vildsvinsjakt koommer bedrivas inom kommande månad, samt V&A och dialogen med Sevab/Sorex om Ravinen. 


Båtavgifter för kommande säsong kommer skickas ut via Contrado fr o m maj-månad. Så vill ni säga upp er plats, anmäl det till bryggor@kalkudden.org omgående.


Valberedningen Söker

(230501) Valberedningen söker intresserade och engagerade personer till styrelsen i Kalkuddens samfällighet. Om du är intresserad hör av dig snarast till Yvonne Tunfjord 070-719 70 45 eller Åsa Almberg 070-655 24 97.


Nytt Styrelseprotokoll


(230416) Nu är första protokollet för räkenskapsåret 2023-2024 publicerat. Där kan ni läsa om Årstämman (11 juni, kl 10 i Församlingshemmet, Mariefred), det ekonomiskaläget med införande av moms för Samfälligheter från Skatteverket men även pågående dialoger med V&A-projektet. Men först i kalendern är vår gemensamma Städdag som i år förlöngs med hela en timma arbete, till 3h. Samling vid vändplan lördagen den 22 April även det kl 10.00. 


Båtavgifter för kommande säsong kommer skickas ut via Contrado fr o m maj-månad. Så vill ni säga upp er plats, anmäl det till bryggor@kalkudden.org omgående. 


Nytt Styrelseprotokoll


(230307) Nu är protokoll nr 9 publicerat. Värt att notera och läsa mer om är att vi nu är momsbelagda och detta angår både årsavgifter men även bryggavgifter. Läs gärna varför Styrelsen vill att Årsmötet ska besluta hu hantering av denna påläggkostnad ska hanteras av styrelse och/eller medlemmar. Årsmötet kommer äga rum 11e Juni i Mariefred. Mer info kommer. Men märk era kalendrar. Även städdag 22a April. I protokollet informerar vi även om möte med V&A Entreprenören kring deras vilja att etablera en kross i Ravinen och även Styrelsen ståndpunkt i det hela.


Vi ber alla medlemmar uppdatera kontaktuppgifter, primärt mailadress till oss så vi kan föra en god, billigare och mer hållbar kommunikation för kommande årsmötes handlingar som kommer skickas ut under maj-månad. Trevlig läsning!


Nytt Styrelseprotokoll

(230208) Nu är protokoll nr 8 publicerat (januari). Tack även ni som kommer med konstruktiva idéer på lösningar i vårt närområde! En påminnelse för nyinflyttade och övriga är att delar av styrelsen inte är permanenta och kan inte se/agera på allting som vissa uppser i den dagliga rutinen. Så tack för ni uppdaterar styrelsen och hjälper till att hålla koll på området för allas vår trevnad. 


Tillägg är att det börjar bli dags att fatta beslut om ni vill ha kvar er bryggplats kommande säsong eller ej. Även om ni har för intresse att anmäla er köplats. Mer om det efter kommande styrelsemöte. 


Nytt Styrelseprotokoll

(221210) Nu är protokoll nummer 7 (november) publicerat här. Även så har Styrelsen sammanställt Lathund för Allmänna sammankomster publicerats här.  Nu önskar vi alla Trevliga Helger och Styrelsen tar nu, om vi får säga det sjävla, en välbehövlig paus och åter med möten från 17 januari 2023. Då kommer vi fortsätta arbeta för alla trevnad och blicka fram mot ljusare tider, men framförallt hålla koll på VA-projektet! Vi vill avsluta med att påminna om att uppdatera er på projektet på Sevabs Hemsida (senast uppdaterad (6 dec.)


Nytt Styrelseprotokoll

(221101) Nu är protokoll nummer 6 (oktober) publicerat här.

Noterbart är att några medlemmar fortfarande inte betalat sin medlemsavgift som gör att styrelsen tyvärr måste arbeta retroaktivt för att tjata in dessa. Vet ni med er att räkning eller motsvarande har "fallit mellan stolarna" så kontakta gärna Kassör eller "kontakt" så ser vi till att sätnga detta så hela styrelsen kan jobba framåt för att underhålla vårt gemensamma område. Övriga nyheter är att föreningens måste momsregistrera sig och lägga på moms på alla kommande kostnader och även redovisa momsen till Saktteverket. Detta är ett måste från Skattverket och inte valbart för föreningen. En positiv nyhet är att vi, med tack till P-O och fler i styrelsen idogna arbete med att med fast hand fått igenom beslut om att vårt gemensamma brygghus och smedja endast behöver en anslutning och inte två (hade blivit dubbelkostnad). Mer info finns som sagt i Styrelseprotokollet. 


Kotanrenovering

(221025) Nu har vi upphandlat snickare till att renovera hela Kotans ytskit. Renovering påbörjas 14/11. Samt den 12/11 kommer vi även att dyka för att kontrollera kättingarna under bryggan. Allt detta är en del i bryggrenovnerigsprojektet. Y-bommar kommer demonteras och månteras av Snickarfirman. Så ingen hantering behövs av bryggäster. Efter Fågelbadets brygga går vi nu över till Kotan samt kommer justera Tegelbadets Norra brygga under våren. Kontaktperson från KSF är bryggansvarig.


DÄRFÖR BER VI SAMTLIGA BRYGGÄSTER VID KOTAN ATT TA UPP/FLYTTA BÅTEN INNAN SENAST V.44.

Behöver ni en tillfällig plats så kontakta BRyggansvarig så löser vi detta!


Trailerplats för vinterparkering vid Fågelbadet.

(221020) Fr o m hösten 2022 har KSF beslutat att erbjuda brygggäster 5st parkeringar av båt på trailer från 1 Oktober - 1 April. Avgift för vinterförvaring är 500kr/säsong. Regler är att inga tält eller arbeten får utföras på plats. Efter säsongen skall inga märken på platsen finnas. Om så finnes debiteras hyresgästen 1000kr för överträdlese av regler.

Kontakta Bryggansvarig vid intresse. Uppställningsplatsen hyrs en säsong i taget.

Tidigare nyheter och information finns under fliken Info.